ARMOURED SUV - SVOS

Přejít na obsah
PANCÉŘOVANÁ SUV
Terénní vozidla jsou určena pro možný provoz mimo zpevněné cesty a pro použití v nebezpečných oblastech. Při maximální snaze o zachování dobrých vlastností pro jízdu v terénu společnost SVOS spol. s r.o. nabízí různou úroveň balistické a protiminové ochrany těchto vozidel umožňující jejich nasazení v nebezpečném prostředí s maximální ochranou posádky a naopak minimální viditelností ochranných opatření pro skryté působení. Úpravy mohou zahrnovat prvky pasivní i aktivní ochrany.
  
SVOS spol. s r.o. může nabídnout komplexní služby zahrnující dodání nového vozidla a jeho úpravu, nebo úpravu vozidla dodaného zákazníkem.
Díky vysoké flexibilitě a bohatým zkušenostem může společnost SVOS spol. s r.o. nabídnout úpravy širokého množství terénních vozidel renomovaných výrobců počínaje střední třídou až po nejvyšší třídu, přičemž ve všech případech úpravy pouze minimálně ovlivňují odolnost a robustnost vozidla.

Návrat na obsah