PROPED VILNIUS - SVOS

Přejít na obsah
AKCE 2019
„PROPED“ SEMINÁŘ OBRANNÉHO A BEZPEČNOSTNÍHO PRŮMYSLU „AOBP“ v Litvě / Vilnius

Naše společnost se zúčastnila v zastoupení Ing. Ladislavem Pékem ve dnech 9. a 10. dubna 2019 spolu s dalšími deseti českými firmami a jejich zástupci semináře a prezentací připravených pro pracovníky litevského ministerstva obrany a vnitra, pro české a zahraniční vojáky působící v rámci eFP NATO v Litvě ve vojenském výcvikovém prostoru Rukla.

Dvoudenní akci zahájil velvyslanec ČR v Litvě p. Vít Korselta a a dále se jí zúčastnili a vystoupili p. Jakub Landovský - náměstek ministra obrany ČR; p. Giedrimase Jeglinskase - náměstek ministra obrany Litvy; p.Matěj Novák - MO ČR, p. Šarunas Rastenis - MNO Litvy, p. Jiří Hynek - prezident AOBP ČR a Litevská asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, se kterou byl podepsán oficiální dokument o spolupráci mezi Českou a Litevskou republikou v obranném proůmyslu.

První den byl věnovaný prezentacím a jednáním B2B jednotlivých českých firem a druhý den byl zaměřen na dynamické a statické ukázky k předvedení v prostoru výcvikového areálu Rukla včetně výzbroje a vybavení kontingentu AČR. České firmy měly možnost prezentovat vozidla, střelbu ze zbraní ČZ, předvedení spojovacího stanu k bojovému vozidlu, představení komunikačních systémů a předvedení taktické výbavy pro vojáky.

Seminář byl uskutečněn pod záštitou a patronací Velvyslanectví ČR v Litvě, kterým spolu s AOBP ČR patří velké poděkování za celou organizaci semináře.

Návrat na obsah