IDET 2019 - SVOS

Přejít na obsah
AKCE 2019
Účast společnosti SVOS, spol. s r.o. na veletrhu IDET 29. - 31. 5. 2019

„PERUN 4x4“  V CENTRU POZORNOSTI
Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET 2019, který se konal na brněnském výstavišti ve dnech 29. – 31. května 2019, se stal místem tradiční prezentace SVOS Přelouč. O expozici společnosti byl mezi návštěvníky velký zájem a navštívil ji také ministr obrany Švédska Peter Hultqvist, dále pak také významní hosté z generálních štábů ze Slovenska, Maďarska, Rakouska, Norska, Lotyšska, Filipín, Thajska a zbrojní experti z mnoha dalších zemí.

Společnost zde vystavovala inovované lehké bojové vozidlo PERUN 4x4. Živě se o něj zajímali nejen zahraniční návštěvníci, ale hlavně příslušníci Armády ČR, kteří oceňovali především jeho vynikající technické a bezpečnostní parametry. Návštěvníci si pak na funkčních simulátorech z brněnské firmy VR Group, se kterou SVOS Přelouč spolupracuje, mohli vyzkoušet, jak se Perun řídí a jak se z něj vede střelba. Budoucnost v celopancéřovaném provedení tohoto bojového vozidla prezentoval model PERUN 4x4.

„Perun je naší vlajkovou lodí, a jsme proto rádi, že jsme jej mohli vystavit a že se stal středem zájmu návštěvníků IDET 2019. Zejména příslušníci naší armády se mohli přesvědčit, že jsme připraveni Armádě ČR dodat vysoce kvalitní bojové vozidlo,“ hodnotí účast společnosti SVOS Přelouč na IDET 2019 její generální ředitel Ing. Jaroslav Černý. „Zájem zahraničních návštěvníků nám pak potvrdil, že Perun má i velký exportní potenciál. Potěšila nás zejména návštěva ministra obrany Švédska Petera Hultqvista, protože bychom se chtěli mimo jiné orientovat na spolupráci se švédským obranným průmyslem.“
Společnost SVOS na veletrhu také prohloubila spolupráci s uchazeči o zakázku na dodávku nových bojových vozidel pěchoty pro AČR. Společnost jim totiž nabízí unikátní a vysoce konkurenceschopné výrobní schopnosti včetně možnosti zpracovávání moderních typů pancířů, kterými v ČR nikdo nedisponuje.

V expozici se rovněž prezentovala společnost SVOS Přelouč dalšími vlastními výrobky, a to testovanými balistickými skly. Tato skla si SVOS Přelouč vyrábí nejen pro vlastní výrobky, ale s úspěchem je rovněž exportuje a řadí se mezi velice úzký počet evropských firem s podobným výrobním programem.

Návrat na obsah